• نام پروژه: پروژه ساختمان سفید
  • کارفرما: آقای محمد میر رمضانی
  • موقعیت مکانی: مازندران - بابل - توحید 36
  • سال تکمیل پروژه: 1389
  • تعداد توقف: 5 توقف - تراول 16 متر
  • نوع سیستم: هیدرولیک جک دو تکه - STAR ELEVATOR
  • سرعت کابین: 1.6 m/s
  • مهندس اجرایی:
  • وضعیت پروژه: فعال - در حال بهره برداری