• نام پروژه: پروژه طائورس
  • کارفرما: آقای نادری
  • موقعیت مکانی: بابلسر - بلوار دانشگاه پردیس - شهرک مخابرات
  • سال تکمیل پروژه: 1398
  • تعداد توقف: 13 توقف
  • نوع سیستم: کششی - گیرلس
  • سرعت کابین: 1 1.6 m/s
  • مهندس اجرایی: مهندس فرشید داداش پور