• نام پروژه: خودروبر هیدرولیک
  • کارفرما: آقای نادری
  • موقعیت مکانی: بابلسر - بلوار دانشگاه پردیس - شهرک مخابرات
  • سال تکمیل پروژه: 1398
  • تعداد توقف: 4 توقف
  • نوع سیستم: هیدرولیک دو جک بغل
  • سرعت کابین: 0.4 m/s
  • مهندس اجرایی: مهندس فرشید داداش پور