آسانسور مسافربر کششی

آسانسور مسافربر کششی آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کشش، به هنگام چرخش آن ، توسط سیستم محرکه انجام میشود و برای حمل مسافر (نفر ) از سرعتهای 0.5 متر برثانیه در ارتفاع کم و سرعت 1 متر برثانیه تا 9 توقف و سرعت 1.6 متر برثانیه و 2.5 متر برثانیه برای بالاتر از 9 توقف و 20 توقف با ظرفیت حمل تقریبی 1600 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت ایجاد یک زبان مشترک بین فعالان این صنعت و کاربران و سازندگان ساختمان در این صفحه اجزا یک آسانسور کششی از لحاظ عمومی و تجهیزات توضیحاتی همرا با تصوی داده خواهد شد. تا درک مشترکی از مطالب کاربردی و آموزنده این سایت بوجود بیاید.

 

دسته بندی:

توضیحات

آسانسور مسافربر کششی آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کشش، به هنگام چرخش آن ، توسط سیستم محرکه انجام میشود و برای حمل مسافر (نفر ) از سرعتهای 0.5 متر برثانیه در ارتفاع کم و سرعت 1 متر برثانیه تا 9 توقف و سرعت 1.6 متر برثانیه و 2.5 متر برثانیه برای بالاتر از 9 توقف و 20 توقف با ظرفیت حمل تقریبی 1600 کیلوگرم مورد استفاده قرار میگیرد.

جهت ایجاد یک زبان مشترک بین فعالان این صنعت و کاربران و سازندگان ساختمان در این صفحه اجزا یک آسانسور کششی از لحاظ عمومی و تجهیزات توضیحاتی همرا با تصوی داده خواهد شد. تا درک مشترکی از مطالب کاربردی و آموزنده این سایت بوجود بیاید.

 

 

 

چاهک : فاصله قائم بین کف پایین ترین توقف تا کف چاه آسانسور را چاهک می گویند.

اورهد یا بالاسری : فاصله قائم کف بالاترین توقف تا زیر سقف چاه آسانسور را بالاسری میگویند.

چاه آسانسور : فضایی است که ریلها و برخی تجهیزات دیگر آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرکت میکنند.

تراول مسیر حرکت : فاصله کف پایین ترین توقف کابین تا کف بالاترین توقف کابین را طول مسیر حرکت میگویند .