آسانسور مسافربر هیدرولیک

در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی است و ممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد – به ندرت و در شرایط خاص – و معمولا برای ارتفاعات تا 8 توقف و سرعتهای تا 1 متر برثانیه کاربرد دارد.

سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در نوع مستقیم جک بدون واسطه به زیر کابین ( مستقیم زیر ) و یا مستقیم به یوک کنار کابین ( مستقیم از کنار ) متصل میگردد و حرکت جک بطور  مستقیم کابین را جابجا میکند و در نوع غیر مستقیم از طریق جابه جایی فلکه ای که سیم بکسل روی آن به کابین متصل است موجب حرکت کابین میگردد. در این روش اگر سیستم 2:1 باشد به ازاء هرمتر جابجایی جک کابین 2 متر جابجا میشود.

 

دسته بندی:

توضیحات

در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی است و ممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد – به ندرت و در شرایط خاص – و معمولا برای ارتفاعات تا 8 توقف و سرعتهای تا 1 متر برثانیه کاربرد دارد.

سیستم محرکه آسانسورهای هیدرولیک می تواند از نوع مستقیم یا غیر مستقیم باشد. در نوع مستقیم جک بدون واسطه به زیر کابین ( مستقیم زیر ) و یا مستقیم به یوک کنار کابین ( مستقیم از کنار ) متصل میگردد و حرکت جک بطور  مستقیم کابین را جابجا میکند و در نوع غیر مستقیم از طریق جابه جایی فلکه ای که سیم بکسل روی آن به کابین متصل است موجب حرکت کابین میگردد. در این روش اگر سیستم 2:1 باشد به ازاء هرمتر جابجایی جک کابین 2 متر جابجا میشود.                                                                                                                                  از این روش غیرمستقیم به دو دلیل عمده استفاده میشود :

1 ) مناطقی که نفوذ آب به چاه وجود داشته باشد یا بعبارتی دیگر بالابودن سطح آب منطقه  که در صورت واتر پروف کردن و وجود صرفه اقتصادی در این کار باز هم از روش اول میشود استفاده کرد

2) بالا بودن ارتفاع – که در صورت استفاده از روش دوم ارتفاع جک به نصف به علاوه 20 سانت کاهش می یابد

مزایای این آسانسور

  1. حرکت رو به پایین با موتور خاموش انجام میشود – مصرف صفر آمپر برای موتور –
  2. بنرمی حرکت و سرو صدای کم
  3. فاقد موتورخانه در بالا – داشتن یک موتورخانه کوچک  در پایین ترین طبقه – بهترین پیشنهاد برای منازل دو بلکس و ترپلکس  – بدلیل اینکه از نظر استاندارد 6303-1 کششی مسیر دسترسی به موتورخانه نباید از حریم خصوصی عبور کند  در این پروژه ها آسانسور کششی دچار معضل دریافت استاندارد می گردد –
  4. بهربردتری موثر تر از فضای ساختمان و چاه آسانسور                                                                                     فضای مورد نیاز چاه در این آسانسور 12% نسبت به کششی کمتر میباشد.
  5. استفاده از سه در کابین برای آسانسور بدون نیاز به هیچ هزینه و طراحی اضافه – در سیستم کششی نیز با ریل گذاری مجاور نیز این امکان وجود دارد
  6. امکان تعبیه موتورخانه با استفاده و لوله و شیلنگ تا فاصله 12 متر از محل آسانسور
  7. به علت استفاده از جک، نیرو و بار عمودی صرفا در یک جهت به ساختمان اعمال میگردد و  سیستم آهنکشی نیز بطرز چشم کیری کاهش می یابد                                                                                                                     به همین دلیل 70 درصد آسانسورهای فروخته شده درر اروپا و امریکا در پروژه های مسکونی  تا 6 توقف از نوع هیدرولیکی میباشد
  8. حمل بار در ظرفیتهای بالا
  9. کاربرد بسیار خوب در آساسنورهای پاناراما بدلیل زیبایی- خصوصا سی
  10. از این نوع آسانسور برای ترافیکهای بالا بدلیل سرعت کم توصیه نمیشود .