طناب فولادی (سیم بکسل)

عنوان طناب فولادی (سیم بکسل ) هم در مورد طنابهای فولادی قدرتمندی بکار می رود که در معادن مورد استفاده است و هم در مورد طنابهای فولادی ظریفی که در ترمز دوچرخه ها مصرف می شود. این عنوان هم در مورد طنابهای ثابتی که پل های معلق را با نیروی فوق العاده نگهداری می کند و هم درباره طنابهای مورد استفاده در آسانسور و جرثقیل ها که همیشه در حال حرکت هستند بکار می رود. بنابراین طنابهای فولادی می توانند انوع مختلف و کاربردهای گوناگون داشته باشند.

منظور از طناب فولادی بطور کلی مجموعه ای از مفتول های فولادی است که بدنه واحدی را تشکیل می دهند. طناب فولادی شامل یک بخش مرکزی بنام مغزی است که چند رشته (استرند) بدور آن بصورت مارپیچ تابیده میشود. هر رشته از چند مفتول که بطور مارپیچ دور یک مفتول مرکزی قرار میگیرد، تشکیل می شود.

نمایش یک نتیجه

  • سیم بکسل گستاوولف

    شرکت گستاوولف از پس سابقه بیش از 125 سال به امروز نگاه میکند. این شرکت امروزه از هفت سایت تولید مدرن در کشورهای آلمان ،فرانسه، مجارستان ، دبی ، هند و چین تشکیل شده است. دو مرکز لجستیک در آلمان و یک شبکه توزیع جهانی خدمات این شرکت را به بزگترین کمپانیهای این صنعت و…