ریلهای راهنمای آسانسور
در بحث آموزش آسانسور قسمت ریلهای راهنما (Guide rails) وظایف ریل های راهنما در صنعت آسانسور به شرح ذیل می باشد:
حرکات جانبی را به حداقل برساند.
از نوسانات بیش از اندازه کابین جلوگیری نماید.
وزنه تعادل و کابین را در راستای مسیر حرکت کابین هدایت نماید.
ایمنی را حفظ کند.(ترمز ایمنی اضطراری کابینآسانسور بر روی ریل های راهنما عمل می کند)

ساخت ریل های راهنمای مورد استفاده در صنعت آسانسور بر اساس استاندارد بین المللی ISO 7465 بوده و به تولید کنندگان مجوز تولید ریل های سرد با دو روش، ماشین کاری و همچنین کشش سرد را می دهد. براساس استاندارد ساخت ریل های آسانسور بدین شرح است که حداکثر و حداقل مقاومت فولادی در ریل هایی با مقطع T به ترتیب 520 و 370 نیوتن بر متر مربع می باشد. برای مشخص نمودن روش های ساخت ریل های راهنما ، از پسوند های ذیل استفاده می نمایند:
ریل هایی که به روش ماشین کاری ساخته شده اند پسوند B/
ریل هایی که به روش کشش سرد ساخته شده اند پسوند A/
ریل هایی که به روش ماشین کاری سرعت بالا ساخته شده اند پسوند BE/

هیچ محصولی یافت نشد.