ماشینهای الکتریکی مبحث گسترده ایی در رشته و تکنولوژی برق می باشد که توضیح حتی مختصری از آن در این مقال نمی گنجد . اما در این مقاله سعی بر این است تا اندکی از این بحث که مرتبط با کاربرد در این صنعت میباشد جهت افزایش معلومات آکادمیک مان ارائه شود.

تقسیم بندی موتورهای الکتریکی AC به سه دسته 1- سنکرون 2- آسنکرون 3- ماشینهای مخصوص صورت می پذیرد که نسبت به موتورهای DC ( با قدرتهای یکسان ) دارای مزایای زیر است :

1- سبک بودن  2- سرویس و نگهداری آسان 3-ساختمان ساده تر 4-ارزان بودن 5- عمر مفید بیشتر 6- تحمل ولتاژ بالاتر

فاکتورهای مهم در ارتباط با انتخاب موتورهای DC

1-سطح ولتاژ شبکه   2- محدوده تغییرات بار 3-منبع تغذیه مورد نیاز  4-راه اندازی آسان  5-گشتاور مناسب  6-سرعت موتور و محدوده ی تغییرات آن  7- ترمز آسان  8- سرویس و نگهداری آسان  9- تعمیرات آسان وارزان

موتورهای سه فاز سنکرون یا همزمان                                                                                                                                                                                                                      این موتورها ساختمان پیچیده تر و گران قیمت تری دارند. ورتور این نوع موتورها عمدآ از نوع قطب برجسته بوده و سرعت چرخش آنها ثابت است. و از روتورهای استوانه ایی غیر برجسته نیز در سرعتهای زیاد استفاده می شود.
موتورهای آسنکرون یا غیر همزمان و ساختمان داخلی آنها                                                                                                                                                                                               از این موتورها به دلایل زیر در صنعت استفاده بیشتری می شود