• نام پروژه: پروژه مجتمع پزشکان پرنیان سرخرود
  • کارفرما: شرکت تعاونی پزشکان
  • موقعیت مکانی: مازندران - سرخرود
  • سال تکمیل پروژه: 1401
  • تعداد توقف: 18 توقف
  • نوع سیستم: کششی - گیرلس
  • مهندس اجرایی: مهندس تنکابنی
  • وضعیت پروژه: فعال - تحویل موقت