• نام پروژه: پروژه دریا کنار
  • مشخصات پروژه: هوم لیفت - چهار شیر EV100 بلین
  • موقعیت مکانی: مازندران - بابلسر - دریا کنار
  • سال تکمیل پروژه: 1396
  • تعداد توقف: 3 توقف
  • نوع سیستم: هیدرولیک_هوم لیفت
  • مهندس اجرایی:
  • وضعیت پروژه: فعال_در حال بهره برداری

کابین هوم لیفتدرب لولایی شیشه ایی استیل کابین هوم لیفت