تحسین شرکت FIA  تجربه قابل توجهی بود که در صنعت جهانی آسانسور در 25 سال گذشته با تاکید بر ساخت موتورهای مورد استفاده در صنعت  آسانسور کششی تقویت شد. یک تیم حرفه ای از مهندسان و تکنسین ها ، مجهز به تجربه ، دانش حرفه ایی بالاتولید موتور گیربکس های کششی با طرح های پیشرفته شخصی علاوه بر توسعه عمومی ثابت را تضمین میکند . که همیشه تطبیق با جدیدترین تحقیقات دانشگاهی در مورد متریال قابل استفاده در محصول مورد استفاده قرار می گیرد .و همچنین بهبود مرحله کنترل کیفیت Q.C  همواره مد نظر مدیریت شرکت می باشدFIA

هیچ محصولی یافت نشد.