دفترچه طراحی ، نقشه ، محاسبات و دیتیلهای اجرایی پروژه های شرکت فرازمندان نوین مامطیر

مشخصات عمومی پروژه

مشخصات چاه -شافت - آسانسور

مشخصات چاهک

مشخصات یوک کابین و کادر وزنه

فلکه هرزگرد روی کابین
وضعیت فلکه هرزگرد روی کابین

مشخصات کادر وزنه

فلکه هرزگرد روی وزنه
تعداد مدل وزنه

پاراشوت

نوع ظرفیت پاراشوت

کفشک

مشخصات موتور

تابلو فرمان