آموزش یکی از ارکان اساسی صنعت آسانسور می باشد که متاسفانه در شرایط فعلی بسیار بدان پرداخته نشده و اغلب فعالان در این صنعت از آن غافل می باشند. واما ما میکوشیم تا با ارائه مطالب علمی و فنی در این بخش قدمی هر چند ناچیز در ارتقاء سطح فنی آکادمیک و اجرایی آن برداریم .

مطالب ارائه شده در این بخش شامل:

منابع آزمون های تکنسین و مدیر فنی مرکز آموزش بازرگانی

نمونه سوالات آزمون مدیر فنی و تکنسین فنی 

مباحث پرکاربرد و مهم از موارد استانداردی آسانسورهای کششی در آزمون ها